Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Cóm ho tractem

Com ho tractem

El treball terapèutic comença amb un procés de primeres entrevistes en les que el pacient és escoltat en allò que li preocupa i que li ocasiona un malestar o un sofriment. El professional que du a terme l'entrevista ha de saber configurar per mitjà de l'escolta el diagnòstic clínic de la seva patologia, saber articular les dificultats actuals de la seva patologia amb les dades recollides de la seva particular biografia i saber-li recomanar en algunes entrevistes, la modalitat d'assistència que més el pot ajudar (d'acord amb la seva manera de ser i amb les característiques de la seva patologia psíquica), per resoldre adequadament les seves dificultats i no viure repetint-les.

Aquest procés es fa més difícil i complex quan més temps tarden els pacients en arribar a demanar ajuda i a vincular-se a un procés terapèutic seriós. Els pacients que han passat per experiències terapèutiques poc serioses, que venen autodiagnosticats per obsessives búsquedas a internet, o be que venen autotractats o inclús automedicats, suvint retarden el seu procés terapèutic i les possibilitats de sortir-se'n exitosament.

En el transcurs de les primeres entrevistes el pacient i el terapeuta acorden una modalitat de treball, una periodicitat de les sessions, un horari i un preu que sigui realista i que estigui d'acord amb les possibilitats del pacient.

Quan el pacient necessita més d'una modalitat terapèutica els diferents professionals es posen d'acord per coordinar les diferents intervencions, per exemple, en pacients que requereixen algun període de medicalització.