Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Assistència clínica en salut mental.

El nostre equip està integrat per un conjunt de professionals que treballen en l'àmbit de l'assistència clínica en salut mental des de les seves diferents vessants: la psiquiatria, la psicología clínica i la psicoanàlisi.

Hem volgut buscar professionals que tinguin una àmplia experiència i un compromís de formació continuada en els seus respectius àmbits de treball.

 Un equip d'aquestes característiques permet donar resposta a la diversitat de demandes i de problemàtiques particulars que arriben a una consulta de salut mental, buscant la modalitat d'assistència i el profesional més adient en cada cas.