Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Conferències recents

L'us de les noves tecnologies en la definició del subjecte

¿ De que parlem quan parlem de subjecte ?

El SXX va constituir el segle del descobriment del subjecte en el sentit en que els psicoanalistes parlem del subjecte: tota la obra de Sigmund Freud i posteriorment de Jacques Lacan va estar dedicada a construir una teoria del funcionament del psiquisme humà, corroborada i posada a prova reiteradament en l’especificitat de cada cas clínic.