Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Conferències recents

La violencia en el context de subjectivitat del nostre temps

En el present treball intentaré articular alguns elements de la subjectivitat contemporània amb la problemàtica de la propagació de la violència. En el meu discurs prenc elements de la sociologia i altres de la psicoanàlisi, per intentar articular aspectes socials i individuals. No parlaré de homes o dones que prové d’una tradició humanista i faré utilització del terme subjecte que és el terme que permet als psicoanalistes parlar d’un ésser marcat pel llenguatge i pel Desig en un lloc que en psicoanàlisi anomenem el lloc del Gran Altre o del Inconscient.