Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Links

Llibreria especialitzada, agenda d'actes i textes de interés.

www.lacasadelaparaula.cat

Institucions i formació en psicoanàlisi

www.oedipe.org

Centre d'altes especialitats médiques

www.consultoribayes.cat

Articles sobre la situació psicosocial de Catalunya

www.catalunyapsicosocial.blogspot.com.es

Formació en psicoterapia i psicoanalisis a Catalunya

www.accep.org

Neurologia, neurorehabilitació, neuropsicologia, teràpia ocupacional i logopedia clínica.

www.neurorehabilitacio.cat