Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Links

 

Forum de Psicoanàlisi de Barcelona

www.forumpsicoanaliticbarcelona.com

Textes e interés i estudi en psicoanàlisi

www.aulade psicoanalisis.com

Institucions i formació en psicoanàlisi

www.oedipe.org

Centre d'altes especialitats médiques a Vic

www.consultoribayes.cat

Articles sobre la situació psicosocial de Catalunya

www.catalunyapsicosocial.blogspot.com.es

Formació en psicoteràpia i psicoanalisi a Catalunya

www.accep.org

Neurologia, neurorehabilitació, neuropsicologia, teràpia ocupacional i logopèdia clínica.

www.neurorehabilitació.cat