Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Què tractem

Anorèxia, bulímia i trastorns alimentaris

Anorèxia, bulímia i trastorns alimentaris

L'anorèxia i la bulímia són transtorns de la conducta alimentària d'una problemàtica complexa pel que fa al seu abordatge.

Es tracta de patologíes que tenen una base psicològica que comporten unes perturbacions que incideixen directament en el cos i en les seves funcions.

A la poca conciència de malaltia s'hi ajunta la gravetat o el risc d'aquestes patologíes que fa necessària una intervenció a temps.

La durada del període d'evolució condiciona enormement el desenllaç i el pronòstic de cada cas.

Per les seves característiques, aquests transtorns requereixen un abordatge interdisciplinar que pugui donar una resposta als diferents aspectes de la malaltia des d'un treball d'equip coordinat. D'aquesta manera es tindran en compte i es treballaran els aspectes psicològics, psiquiàtrics, familiars, endocrinològics i mèdics en general.

L'equip, després d'unes primeres entrevistes d'exploració i valoració diagnòstica estableix la forma de tractament necessària, establint mecanismes de seguiment de cada cas en el transcurs de tot el procés terapèutic.

El plantejament de treball de l'equip està basat en la col·laboració interdisciplinar i la formació continuada en l'abordatge d'aquestes patologíes des d'una òptica oberta a diferents disciplines.

D'aquesta manera l'equip no es limita a les investigacions i metodologia de treball d'un sol autor sino que treballa en la linia de les investigacions més recents i diverses en aquestes patologies.

La obesitat o la dificultat de poder pujar de pes deriven freqüenment de la cronificació dels trastorns de la conducta alimentària.