Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Què tractem

Ansietat i estats d'angoixa

Ansietat i estats d'angoixa

L'angoixa és consubstancial a l'existència de les persones. l'ansietat constitueix la vessant somatitzada de l'angoixa (es a dir, que manifesta els seus afectes en el cos). Quan fa la seva aparició d'una forma brusca i disruptiva ens paralitza i ens condiciona sensiblement. Ës per això que quan és intensa o permanent cal tractar-la. Tractarla no vol dir nomès reduïr-la amb la medicació, vol dir entendre el conflicte psíquic que l'origina i treballar per resoldre'l mitjançant la paraula del propi discurs del pacient i les intervencions del profesional. 

L'angoixa pot aparèixer en forma intensa (estat d'angoixa agut), en forma disruptiva (crisi d'angoixa) o en forma permanent. Sempre cal diferenciar-la de les fòbies o els estats de pànic.