Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Què tractem

Assetjament, abusos, i maltractament a la dona.

Assetjament, abusos, i maltractament a la dona.

Les característiques socio-culturals de la nostra societat, l'impuls a una vida més solitària, les dificultats de relació i l'empobriment progressiu de la classe mitjana, fomenta l'emergència de les patologies socials, entre elles destaquem el tracte indige que pot presentar-se en diferentes modalitats: l'assetjament escolar (booling), l'assetjament laboral (moobing) i l'assetjament o maltracte a la dona.

Els comportaments que anomenem de tracte indigne poden manifestar-se en diversos contextes i tenen la consideració de patologies socials, es a dir, de comportaments que tenen conseqúències lamentables per l'individu que les pateix i que a vegades deixen marques traumàtiques importants en la seva vida psíquica i llastimen de forma important la seva autoestima.

En el cas específic del maltracte a la dona, l'experiència dels casos ens ha ensenyat a ajudar a detectar els signes d'assetjament o maltractament que calen evitar:

- Els gelos i les actiuts obsessives de control.

- L'alcoholisme i el consum de drogues.

- Les distorsions cognitives sobre la dona i sobre la relació de parella.

- La utilització de la violència com a forma de resolució de problemes.

- La manca de control sobre la ira.

- La dificultat d'expresar les emocions (pobresa emocional).

- la dificultat de comunicar-se (pobresa comunicativa).

En la pràctica la majoria de les dones que passen per relacions de parella en les que reben un tracte indigne, necessiten ajuda posterior per poder sortir d'aquestes relacions i poder refer la seva vida recuperant la confiança per poder establir futures relacions.