Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Què tractem

Depressió i trastorns de l'estat d'ànim

Depressió i trastorns de l'estat d'ànim

La depresió comporta un estat de tristor intens que en algunes ocasions ve precedit d'alguna pèrdua important (la pèrdua de la parella, la pèrdua de la feina o d'altres) o en d'altres ocasions es tracta d'un estat en el que la persona afectada hi ha anat entran, sense que hi hagi un esdeveniment que ho desencadeni. En tots els casos, cal fer la historització del trastorn, veure quines dificultats subjectives i quins conflictes psíquics han portat fins aquesta situació, fer un acurat diagnòstig de simptomatologia i d'estructura per veure de quin tipus de depressió es tracta, valorar la conveniència d'administrar antidepresius i posar a treballar els recursos del pacient per sortir d'aquesta crisi de la manera més reforçada possible per evitar la seva repetició.

La salut psíquica es manifesta per una estat en que l'individu es capaç de desitjar, de il.lusionar-se per assolir objectius personals o compartits, i de disfrutar d'una vida que li aporti més satisfaccions que patiment.