Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Què tractem

Psicosis

Psicosis

Les Psicosis constitueixen els trastorns de personalitat que comporten desordres, desorganitzacions mentals i comportaments més greus. Els més importants són:

- L' Esquizofènia, que comporta una fragilització del Jo, amb unes dificultats psíquiques i adaptatives molt importants i que cal tractar, no únicament amb l'administració de neurolèptics. En el seu diagnòstig és important localitzar evidències de deliri, d'al.lucinacions o de trastorns del llenguatge.

- La Paranoia, és una malaltia psíquica que sol anar acompanyada de deliris de persecució, de desconfiança, de contingut celotípic, amb una personalitat rígida, una atrofia del Jo considerable i amb judicis passionals d'esdeveniments o conflictes que no pot oblidar ni perdonar.

- La malatia bipolar, que en relitat s'anomena psicosis maníaco-depressiva. Es manifesta per mitjà del comportament oscilant entre fases depressives profundes d'abandó i de fracàs, amb fases maníaques amb una hiperactivitat considerable, amb deliris megalomaníacs de grandesa, de poder o de contingut místic. El seu tractament ha de ser combinat entre l'abordatge farmacològic i psicoterapèutic, igual que en les altres formes de psicosis en les que no esdevé suficient la medicalització. encara que sigui necessària.