Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Què tractem

Sexualitat, dependència emocional i problemes de parella

Sexualitat, dependència emocional i problemes de parella

El sexe és una de les esferes més susceptibles als problemes de la vida psicoafectiva, que acostumen a manifestar-se per mitjà d'una afecció en el bon funcionament sexual. Les disfuncions o trastorns més habituals són:

En els homes:

· L'ejaculació precoç
· La dificultat per ejacular
· La impotència o dificultat per tenir o mantenir ereccions
· La manca de desig i d'interès pel sexe

En les dones:

· La disparèunia o el dolor en el moment del coit
· El vaginisme o la dificultat de poder dilatar
· La dificultat per arribar a l'orgasme
· La manca de desig i d'interès pel sexe
· La frigidesa o la manca de sensacions plaents durant el coït

També en tots dos sexes poden donar-se dubtes o dificultats en poder identificar les particularitats de la pròpia sexualitat, dubtes sobre la homosexualitat, excessiva timidesa a l'apropament sexual, pors, incompatibilitats...

L'àmbit sexual està íntimament vinculat a la dinàmica de la parella i als problemes que es plantegen en la convivència. En la convivència s'hi manifesten els problemes no resolts, els conflictes i les dificultats personals de cadascú. Les problemàtiques més freqüents son:

- La dependència emocional o la dificultat de poder separar-se d'una parella en moments necessaris o de conflicte.

- Els conflictes en la convivència. 

- Els fracassos reiterats. 

- la pèrdua d'interès per la parella.

Us oferim la nostra escolta, així com la nostra experiència i formació al servei d'aquelles parelles que necessiten ajut per poder desencallar i resoldre les seves dificultats.