Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Què tractem

Hiperactivitat (TDAH) i transtorns del comportament

Hiperactivitat (TDAH) i transtorns del comportament

La hiperactivat, que comportar un dèfict d'atenció associat és un dels problemes importants que porta molts nens i molts joves a les consulteta per mitjà de la intervenció dels pares o dels mestres. Es tracta d'un trastorn complexe i sovint mal diagnosticat, ja que la seva existència com a entitat clínica és discutible. 

En tots els casos però es tracta d'una resposta patològica del subjecte a tensions o conflictes que no pot expresar d'altre manera i que hauran de ser identificats o treballat per tal de que pugui alliberar-se'n. La conveniència de medicalitzar o no aquest trastorn configura un dels debats més actuals de la psicopatologia infantil. Nosaltres apostem per un ús molt moderat i prudent de la medicalització, tan en els nens com en els adults,combinadament amb els tractaments de paraula, ja que estem convençuts de que un enfoc excessivament biologista del problema acaba cronificant el trastorn en la majoria dels casos.

L'Agressivitat o el comportament agresiu és un dels altres motius freqüents de consulta, que cal poder diagnosticar i tractar molt acuradament per tal de que no deteriori la propia vida del individu o la seva relació amb els altres. El control dels impulsos, la tolerància a la frustració, son claus per tenir un bon control de si mateix sobre les pulsions agressives. En tots els caos es treballa amb psicoteràpia o psicoanàlisi i si cal amb suport farmacològic.

Altres trastorns del comportament són també susceptibles de ser tractats: la mentida reiterada, la manipulació, la cleptomanía (el robatori reiterat)...