Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Què tractem

Trastorns de la personalitat

Trastorns de la personalitat

Els trastorn de la personalitat són els que modifiquen substancialment allò que és més essencial en cadascú: la seva particular i única manera de ser, a la que anomenem personalitat.

Hi han tres grans blocs: 

- LES NEUROSIS:

   - La més conegda és el TOC o trastorn obsessiu-compulsiu, que en realitat el seu nom correcte és Neurosi Obsessivo-Compulsiva. Es tracta de idees obsessives que condicionen greument el comportamenbt del idividu que les pateix i que li solen ocasionar rituals associats al pensament, de manera que pensa que si no compleix amb els seus rituals pot passar alguna desgràcia a ell mateix o a alguna de les seves persones estimades. La vida d'aquests individus acaba amb greus limitacions i acostumen a fingir molt per dissimular la seva patologia i la seva inactivitat o improductivitat laboral.

   - La histèria, es un trastorn que afecta a persones molt sociables, amb  forta capacitat de seducció, de manipulació, egocèntriques, teatrals (histrióniques), suggestionables, emocionalment variables, dependents, amb unes relacions erotitzades. Solen tenir problemes corporals de tipus conversiu (dolor, fatiga, contractures freqüents, paràlisis) o diagnosticats de psicosomàtics, amb dificultats freqüents en la relacions sexuals o de parella.

- LES FOBIES:

   - Son persones que tenen un tipus de por o temor desproporcionat a la situació que el crea ,Es tracta d'un temor que no es explicable, que és involuntari i que escapa al control del individu i que provoca comportaments d'evitació. Hi han molts tipus de fòbies, segons l'estímul que les origina, però el més important es que es tracta de individua que viuen sempre en un constant estat d'alerta i una actutut de fugida.

- LES PSICOSIS:

Constituexen els trastorns de personalitat que comporten desordres i desorganitzacions mentals i comportamentals més greus. Els més importants són:

   - l' Esquizofrènia, que comporta una fragilització del jo, amb unes dificultats psíquiques i adaptatives molt importants i que cal treballar, no únicament amb l'administració de neurolèptics. En el seu dignostig és important localitzar evidències de deliri, d'al.lucinacions o de trastorns del llengutge. 

   - La Paranoia, és la malltia psíquica que sol anar acompanyada de deliris de persecució, de desconfiança, de contingut celotipic, amb una personalitat rígida, una atrofia del jo considerable i amb judicis passionals d'esdeveniments o conflictes que no pot oblidar ni perdonar.

   - La malatia bipolar, que en realitat s'anomena  psicosis maníaco-depressiva. que es manifesta per mitjà del comportament oscilant entre fases depressives profundes d'abandó i de fracàs, amb fases maníaques amb una hiperctivitat considerable, amb deliris megalomaníacs de grandesa, de poder o de cotingut místic, El seu tractament ha de ser combinat entre l'abordatge farmacològic i psicoterapèutic, igual que en les altres formes de psicosis en les que no es suficient la medicalització, encara que sigui necessària.