Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Serveis assistencials

Neurologia

Neurologia

La Neurologia és la ciència mèdica que s'ocupa de l'estudi del sistema nerviós i les seves possibles alteracions o malalties, tan a nivell del sistema nerviós central (l'encèfal) com del perifèric que regeix tot el cos.

En el cas dels trastorns o malalties mentals en la seva gran majoria no presenten una lesió o afecció d'origen neurològic, però en determinats casos, com per exemple els trastorns del son, cal un examen neurològic per tal de poder-los diagnosticar i tractar adequadament.