Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Serveis assistencials

Neuropsicologia

Neuropsicologia

La Neurologia és la ciència mèdica que s'ocupa de l'estat del sistema nerviós i les seves possibles alteracions de les malalties, amb un nivell del sistema nerviós central (l'encèfal) amb el perifèric que regeix tot el cos.

En el cas de les malalties mentals en la seva gran majoria no presenten cap mena d’orientació neurològica d'origen, però, en determinats casos, per exemple en les alteracions del son, cal un exàmen neurològic per tal de poder fer-ne el diagnòstic i el tractament adequat.

La Neurorehabilitació és el conjunt de tècniques i processos utlitzats per recuperar les funcions neuropsicològiques (la parla, la memòria, la motricitat...) quan hi ha un dèficit funcional o be perquè s'ha produït una lesió per accident.