Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Serveis assistencials

Psicoanàlisi

Psicoanàlisi

 La psicoanàlisi és un sistema terapèutic basat en la verbalització, lo més completa possible, dels pensaments i de les associacions de idees que se li presenten al subjecte, en un context en el que pugui reaparèixer allò que anteriorment fou reprimit.

La psicoanàlisi constitueix també una teoria sobre el funcionament del psiquisme humà elaborada a partir d'aquesta experiència, del coneixement dels elements i els processos de la vida psíquica que configuren la particularitat de la vida de cada subjecte.

L'experiència de la psicoanàlisi constitueix la modalitat de tractament més seriosa sobre els trastorns o malalties mentals i és condició per l'exercici de la seva pràctica que el psicoanalista hagi passat ell mateix per un ampli treball d'anàlisi personal, per tal de que pugui escoltar millor els seus pacients i conduir adequadament la seva cura.

Per les seves característiques la psicoanàlisi no està reservada només a un treball terapèutic, sinó que en les societats cultes moltes persones acudeixen a l'ajuda d'un psicoanalista per resoldre dubtes o decisions importants sobre la seva vida, o sobre les seves dificultats, de manera que un psicoanàlisi permet a les persones que ho coneixen i ho saben valorar, una millor optimització dels propis recursos, una més àmplia capacitat de resolució dels conflictes personals i relacionals, així com un millor enfoc de l'existència.