Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Serveis assistencials

Psicologia forense

Psicologia forense

La psicologia estudia el comportament, tan el normal com el patològic, es a dir, aquell que implica algun trastorn de l'activitat psíquica, en els seus diferents contextos.

La psicologia jurídica o forense comporta l'estudi minuciós, amb la finalitat d'asessorar els jutges en les seves intervencions en conflictes que no s'han pogut resoldre anteriorment per la via del diàleg, o en els que alguna de les parts s'ha vist seriosament perjudicada.

Les intervencions del pèrit psicòleg forense són necessàries en una gran diversitat de casos: a l'hora d'asessorar sobre la guarda i custòdia dels fills en les separacions en les que no s'ha pogut arribar a un acord entre els parts, en l'estudi dels casos de violència domèstica o de violència de parella, en l'estudi dels comportament delictius, en les nul.litats matrimonials ...

En aquests casos disposem d'experiència per poder asessorar en les decissions judicials.