Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Serveis assistencials

Psicosomàtica

Psicosomàtica

 La psicosomàtica és una especialitat clínica que s'ocupa dels trastorns o malalties corporals que tenen un origen o causa psíquica.

La psicosomàtica, que té els seus orígens a mitjans del S.XX amb l'escola de Franz Alexander, va ser concebuda en un principi com una especialitat mèdica. Posteriorment, amb les aportacions de la psicoanàlisi, sobretot de l'escola de Pierre Marty i amb les aportacions de J.Lacan, la psicosomàtica s'ha anat constituint com una especialitat en la qual hi treballen de forma interdisciplinaria metges, psiquiatres, psicoanalistes i psicòlegs clínics especialitzats.

La medicina convencional, com que està organitzada des del sistema d'especialitats (de fragmentació del saber sobre l'organisme) troba considerables dificultats davant de determinades patologies que no tenen única i exclusivament una causa orgànica.

D'altra banda, tampoc poden ser abordades obertament des del camp dels trastorns o les malalties mentals, perquè tenen una incidència important en el cos que pot originar variades disfuncions i, fins i tot, arribar a lesionar determinats òrgans.

En aquests casos la psicosomàtica estableix un abordatge que, d'una banda tracta els aspectes mèdics (biològics, fisiològics, farmacològics), i d'altra banda hi incorpora els aspectes subjectius que la medicina per si mateixa no pot considerar: esdeveniments importants de la pròpia biografia, dades d'interès, circumstància familiar i relació amb els seus membres, desenvolupament psico-afectiu, sexual, relacional.

Tots ells recollits en una àmplia anamnesi que integra aquestes dades personals als problemes de salut (símptomes, crisis, dates, tractaments i repeticions).

La intervenció en el pacient psicosomàtic integra, doncs, aquestes diferents vessants que la medicina convencional no pot considerar per poder oferir una resposta a trastorns i malalties que no poden ser prou ben tractades des d'un abordatge únicament mèdic-organicista.

La majoria dels pacients que arriben a les consultes d'un psicopatòleg especialitzat en psicosomàtica estan seguint algun tractament mèdic o psicològic, però volen trobar més respostes a la seva malaltia o venen per indicació del metge de medicina general que els suggereix valorar la possibilitat d'un abordatge més específic en la seva patologia.

En psicosomàtica sempre es respecten aquells tractaments que altres especialistes han prescrit o han indicat. La confiança i la relació terapèutica amb altres professionals ha de ser tinguda en compte, respectada i considerada dins els esdeveniments biogràfics del pacient.

La intervenció del psicopatòleg especialitzat en psicosomàtica s'orienta a elaborar una àmplia exploració diagnòstica i té en compte altres tractaments que el pacient duu a terme: es posa en contacte amb els professionals que porten el cas i els ofereix una col·laboració per treballar els aspectes que no són abordables des d'una perspectiva estrictament mèdica.

En cas que calgui un tractament mèdic que el pacient no estigui realitzant, se li indicarà aquesta conveniència i se l'ajudarà a trobar l'especialista adequat a la seva patologia que pugui col·laborar en un treball interdisciplinari. L'abordatge dels aspectes mèdics, la valoració de gravetat de la patologia i el seu diagnòstic diferencial són els primers aspectes a treballar en les malalties psicosomàtiques, als quals s'integraran paral·lelament tots els aspectes propis de la subjectivitat del pacient.

 

Cal fer molta atenció a possibles ofertes de tractaments psicològics que intervenen per la via de la suggestió o de la catarsi i que prometen curacions miraculoses prescindint i desaconsellant tractaments de medicina convencional.

 

Aquests "tractaments" es plantegen des d'una omnipotència de pensament (arriben a fer creure que un "tractament" psicològic pot ser alternatiu als tractaments mèdics, es nodreixen del desconeixement de les persones i tenen una forma de captació d'adeptes clarament sectària).

En general, en el camp de la medicina psicosomàtica cal ser molt prudent amb les promeses de curació.

La psicosomàtica treu el pacient del registre de ser un objecte passiu de la medicina, per anar-lo posicionant en el registre de la seva subjectivitat, de fer-li adonar que el que li passa té relació amb la seva manera de viure, amb els esdeveniments importants del seu passat, amb la seva manera de ser, amb els vincles i l'estructura familiar, amb el seu inconscient i amb el seu desig.

D'aquesta manera, es pretén mobilitzar-lo en un canvi de posició subjectiva que li permeti entendre i considerar els missatges que el seu cos li envia, i que no té en compte ni reconeix com a propis.

L'assitència del pacient psicosomàtic integra diferents aspectes assistencials al servei de la salut del cos i del benestar emocional.

 

RELACIÓ DELS PRINCIPALS TRASTORNS I MALALTIES PSICOSOMÀTIQUES I D'ORIGEN PSÍQUIC

La investigació i el tractament en psicosomàtica actualment pot ser de gran utilitat en les següents patologies:

PATOLOGIES PRÒPIAMENT PSICOSOMÀTIQUES

Hipertensió arterial, infart de miocardi, malaltia coronària, fibromiàlgia, dolor psicògen, psoriasi, eczema, asma bronquial, úlcera gàstrica o duodenal, malaltia de Crohn, colitis o rectocolitis ulcerosa o ulcerohemorràgica, colon irritable, amenorrea, infertilitat psicògena, anorèxia, bulimia, obesitat, trastorns del son, migranya, fatiga crònica, mareig psicògen, acúfens, trastorns psicosomàtics de la visió, aspectes psico-afectius que poden influir en algunes formes de càncer.

TRASTORNS PSICOAFECTIUS

Depressió, ansietat, obsessions, fòbies, angoixa, somatitzacions.

TRASTORNS DE LA SEXUALITAT

Impotència, frigidesa, vaginisme, ejaculació precoç.

TRASTORNS EN LES RELACIONS SOCIALS I LABORALS

Estrès, inhibició, timidesa, compulsions, addiccions, burn-out (estar cremat).

PROBLEMES DE PARELLA

Conflictes, fracassos reiterats