Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Serveis assistencials

Psicoteràpia

Psicoteràpia

La psicoteràpia és un treball terapèutic que consisteix en oferir un espai de paraula en el que el pacient expressa el seu malestar i és escoltat de forma particular per un professional que l'ajuda a identificar els diferents elements que configuren el seu malestar o el seu conflicte psíquic, aprendre dels mateixos per tal de trobar la pròpia manera de desanudar-los i sortir-ne més reforçat per tal de prevenir-ne la seva repetició. Aquests elements poden ser de diversa naturalesa , per exemple d'origen traumàtic, dels propis conflictes psíquics, familiars, socials, biogràfics, etc...

La psicoteràpia constitueix un procés de treball terapèutic que redueix considerablement el treball d'una cura psicoanalítica i limita la durada del mateix a una resolució de la patologia o dels símptomes fins que no hi han repeticions ni reaparicions de la mateixa.

Es una modalitat de tractament que comporta un procés de treball a mig plaç i un compromís per part del pacient de prendre's seriosament el treball de la teràpia.