Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Serveis assistencials

Psiquiatria

Psiquiatria

La psiquiatria és l'especialitat mèdica que s'ocupa de l'estudi, diagnòstic i tractament de les malalties mentals.

La seva formació és actualment més mèdica que psicològica i la psiquiatria actualment segueix tres grans models:

- El model psicoanalític, que ha aportat el cos teòric sobre els processos psíquics que permet explicar i tractar de forma coherent la majoria dels processos psicopatològics.

- El model neuroquímic, de inspiració biomèdica, que parteix de les aportacions de la biologia molecular i que treballa sobre els efectes dels psicofàrmacs en les malalties mentals.

- El model psicosociològic, que ha permès modificar l'actitud dels metges respecte als malalts, al demostrar que la malaltia mental sovint no és la pertorbació mental d'un sol individu, sino que constitueix el malestar de tot un grup familiar o social.