Centre de psicoterapia

972 211 239 / 615 088 114   

Treballs d'investigació en curs

L'espai virtual en la construcció de les subjectivitats contemporànies

Treball d'investigació declarat al Centre d'Investigació PSICOANÀLISI I SOCIETAT

Lacan va senyalar en l'Estadi del Mirall i en l'esquema òptic dues experiències de la constitució subjectiva en les quals l'experiència virtual era constituent. Més enllà d'aquestes experiències el subjecte contemporani es troba confrontat molt assíduament a les experiències virtuals, producte d'una nova cultura dels gaudis,derivada de les ofertes del discurs capitalista i de la prevalença d'allò imaginari sobre allò simbòlic.Experiències que no deixen de tenir conseqüències, com per posar-ne algun exemple, l'univers solitari dels videojocs en els anys de la infantesa, o l'elecció de parelles per Internet en l'edat adulta.Ens cal pensar en quin espai mental col·loquem aquest gaudi de l'experiència virtual desanusat de l'Altre, que semblaria estar entre la realitat mental i la realitat material. Espai mental que permet evitar les angoixes de la relació amb els semblants i en general d'allò que confronta al subjecte del rebuig al vincle. La realitat virtual produeix una modalitat de subjecte contemporània en la que l'experiència virtual obtura les manifestacions de l'angoixa i per tant, l'encontre possible amb l'Altre. Estem davant de la modalitat existencial de "viure la vida, com si d'un somni es tractés".De quin gaudi es tracta? Quins efectes podem preveuren en la constitució subjectiva? La metodologia utilitzada partirà dels casos en els quals la qüestió virtual hi juga un paper important, per intentar localitzar aquells aspectes comuns que ens permetin extrapolar conclusions a un nivell més general.

Narcís Borrat i Sunyer