Patologies del dolor

Cada cop amb més freqüència, moltes dones -i alguns homes- experimenten dolor o pressió molt intensa en diversos punts del cos, o un cansament i falta de força constant. En aquests casos parlem de clínica del dolor per a referir-nos al tractament d’aquestes patologies. La fibromiàlgia i la fatiga crònica, a més a més de ser de diagnòstic difícil i ambigu, afecten el cos però no tenen una causa orgànica clara.

És per aquesta raó que si tu experimentes aquest tipus de dolors, et podem acompanyar en el que creiem que ha de ser un tractament interdisciplinari, i on la psicoteràpia té un paper molt rellevant per a poder alleugerir aquestes sensacions corporals però que tenen arrels i conseqüències psíquiques.

En el cas de la fibromiàlgia i en la fatiga crònica, són molt determinants els components subjectius de la malaltia (les dificultats viscudes, els problemes afectius, les pèrdues, les crisis de salut…) que si no es consideren a l’hora de tractar el trastorn, afavoreixen la seva cronificació i la farmacodependència. Actualment existeixen fàrmacs que poden reduir sensiblement el dolor però sempre cal recomanar les terapèutiques combinades per tal que el subjecte pugui posar els seus recursos a treballar per sortir de la malaltia.  

Preguntes freqüents

La medicina acostuma a donar aquest diagnòstic la categoria d’afectació crònica i a associar-ho a una disfunció reumatològica o neurològica, que se sustenta per la localització de dolor en diversos punts del cos. Tot i això, des de la psicopatologia s’observa que si bé és important la visió i el tractament mèdic, no es pot reduir a una qüestió purament biològica. Hi ha casos mal diagnosticats on el dolor pot acabar remetent o desapareixent amb un tractament psicoterapèutic, veient que aquest dolor apel·lava a un conflicte psíquic. L’adjectiu “crònic” comporta molt de pes i no s’ha d’utilitzar a la lleugera.

De vegades un diagnòstic pot tapar el que realment hi ha sota el “símptoma”. Un cansament constant i limitant pot ser fruit d’una patologia del dolor com la fatiga crònica, però també pot ser conseqüència d’una pèrdua de desig o d’una afectació de l’estat d’ànim, cosa que implicaria un enfocament totalment diferent. Per això, l’avaluació ha de separar-se de la urgència i ser rigorosa per poder en conseqüència encertar amb la direcció del tractament.

Contacta amb el nostre equip

Vols demanar hora o tens més dubtes? T’assessorarem en el que ens demanis.

Scroll to Top